Dating for funksjonshemmede

Velferdspolitikken har mange formål, blant annet å sikre befolkningen gode levekår, helse og livskvalitet.

En slik målsetting krever stadig oppdatert kunnskap om levekår generelt og om særlig sårbare grupper spesielt. Kunnskap om levekårene til grupper som lett kan komme dårligere ut enn andre er viktig.

Funksjonshemning har ikke noen entydig definisjon, og kan brukes både om egenskaper hos individet, og om funksjonshemmende forhold i samfunnet.

Les mer » Nettverk for inkluderende forskning sammen med mennesker med utviklingshemming.

Because from You Tube I have to split this in to pair of distinct videos: l, ohh properly, even more of a reason to acquire it to 1,000 sort I presume XD.

As well as if the right-swiped person approves, after that the duo possesses the capacity to notification, and possibly understand each various other.

NAKU undersøkte i 2012 hvorvidt ulik offentlig statistikk inneholder opplysninger som forteller om livssituasjonen og levekårene til personer med utviklingshemming.

Vi har også sett på hvilken forskning som fins på området.

Leave a Reply